Ülkemizde Elektronik Hangi Alanda Kullanılmaktadır?

2011 yılından beri sanayileşen ve gelişen bir ülke olma yolunda, emin adımlarla yoluna devam eden ülkemizde elektrik ve elektronik sistemler sanayinin merkezinde ki yerini korumaktadır. Öyle ki inşaat, tekstil, enerji, gıda, hayvancılık sektörlerinin olmazsa olmazı olmakla kalmamış; turizm, eğitim gibi sektörlerde dahi önemini koruyarak yerini sağlamlaştırmıştır.

 Elektronik Eğitim

Bundan on yıl kadar önce, okullarda gördüğümüz kara tahtaların yerini alan akıllı tahtalar günümüzde modernleşen ve teknolojiye dayalı küresel sistemde, elektronik kullanımının önemini anlatan en somut örneklerden birisidir. Artık elektronik sistemlerden faydalanılarak daha modern ve daha etkili öğrenimin sağlanmasının yanında, pratik ve hızlı bir metot içermesi yönüyle de okullarda ve dersliklerde akıllı tahta kullanımı tercih edilmeye devam etmektedir. Ülkemizde de bu konuda gerekli atılımlar yapılarak, elektronik sistemlerin bu avantajlarından faydalanılması yönünde bir eğilim vardır.

 Elektronik ve Turizm

Son yıllarda turizm sektöründe de öne çıkan elektronik kullanımı, turistlere mekân keşfi, adres bulma, kendi dillerinde gittikleri bölgelerin kültürel sosyolojik ve ekonomik yapısı hakkında bilgi edinme gibi avantajlar sunmaya başlamıştır. Bu avantajların doğal bir sonucu olarak da her turist kullandığı araca GPS cihazı bulundurmakla beraber akıllı telefonundan da bu kullanımı yapabilmektedir.

 Elektronik Sanayi

Elbette ki bu denli bir ihtiyaç haline gelen elektronik konusunda ülkemizde her alanda bu avantajlar zincirini yakalayabilmek adına çalışmalar yapılmaktadır. Sanayileşme çerçevesinde fabrikalar, atölyeler gibi sanayi kuruluşlarında elektronik, bel kemiği niteliğindedir.

Bu denli önemli olması nedeniyle de pek çok sektörde; yapılan işleri kolaylaştırma, daha kaliteli hizmet sunabilme gibi faktörlerden dolayı kullanımı artmaktadır. Bu denli temel bir işlevi olan elektronik ile beraber elektronik ve küresel bir dünyanın inşa edildiği de günümüzün salt bir gerçeği olagelmiştir. Ülkemizde de bu gerçeğin farkına varılmıştır.