Türk Sanayisine Kosgeb Ve Tubitak Kanalıyla Teşvik

Türkiye’de Sanayi Destekleri

Ülkemizde sanayi alanında dünyadaki girişimcilik rüzgârı da kullanılarak aktif yatırım oranları artmış bulunuyor. Yatırımcı veya girişimcilerin gerekli sermayelere sahip olmamaları sanayi teşvikleri konusunda yasa tasarıları ve devlet kurum ve kuruluşları destekli hibeler ve düşük oranlı krediler ile desteklenmelerine kapı araladı. Birçok kurum bu destekleri başvuru usulünce değerlendirerek işi yapmak isteyen sanayicilerin eline ulaştırdı.

Ekonomi bakanlığı, kültür bakanlığı ve bilim, sanayi ve teknoloji bakanlıkları en çok teşvik dağıtan bakanlıklar oldu. Bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı bu teşvikleri 4 kategoriye ayırdı bunlar küçük sanayi siteleri teşvikleri, endüstri bölgelerinde uygulanan teşvikler, teknoloji geliştirme bölgelerinde uygulanan teşvikler ve organize sanayi bölgeleri olarak kategorize edildi. İŞKUR da pasif ve aktif istihdam adı altında teşvikler sundu. Bu teşviklerin dışında sanayi için en uygulanabilir teşvikler KOSGEB ve TUBİTAK kurumları tarafından uygulandı. Destek programları sayesinde endüstri yaklaşık 500 milyon TL geçtiğimiz yıl destek aldı.

KOSGEB Teşvikleri

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) bir girişim destek programıdır. 2016 itibariyle büyük bir destek programı başlatan KOSGEB işletme başına 300.000 TL geri ödemesiz ve 700.000 TL geri ödemeli kredi verebilmektedir. Proje hazırlıklarını yapan ve gerekli sunumlarla KOSGEB değerlendirme kurumuna başvuran kişiler kosgeb.gov adresi üzerinde gerekli başvuru bilgilerine ve merak ettikleri sorulara ulaşabilirler.

TÜBİTAK Teşvikleri

TUBİTAK teşvikleri 5 alanda gerçekleşir. Sanayi AR-GE proje destekleri, Akademik AR-GE destekleri, Bilim ve Toplum proje destekleri, AB Çerçeve Programları destekleri, İkili ve Çoklu işbirliği destekleri TUBİTAK’ın hibe veya kredi ile desteklenen programlarıdır. Sanayi destekleme projelerinde yaklaşık 1 1.000.000 TL hibe verilebilmekte diğer programlarda da %60 oranında hibe %40 oranında kredi olarak proje sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.