Robot Teknolojisinin İşgücüne Etkileri

Robotun Tarihsel Gelişimi

Eski tarihten günümüze kadar baktığımızda robotlarda büyük gelişmeler olduğunun farkındayız. Eski zamanlarda robotlar insanlar için yalnızca eğlence amaçlı kullanılırken günümüze baktığımız zaman insan gücünü azalmak için çoğu yerde kullanılmaktadır. Robot sistemleri aslında tam olarak sanayi devrimiyle birlikte başladı diyebiliriz. Sanayi devrimiyle birlikte endüstriyel robotların gelişimi üretici firmalar arasında çekişmeye, üretimin artmasına ve insan gücünün azalmasına sebep oldu. Günümüzde kullanılan birçok robot çeşidi vardır. Bunlardan bir tanesi insan kontrolü altında çalışırken diğeri programa dayalı olarak kendi kendini yöneten robotlardır. Bazı araştırmalara göre ne kadar sanayi devrimi ile başladı denilse bile robotları kullanımı MÖ 3000 yıllarına kadar uzanmaktadır.

Eski Tarihlerden Günümüze Robotlar

İlk dokuma makinesi 1801 yılında Fransız mucit Joseph Marie tarafından üretildi. Günümüze batığımızda bu makineler tekstil alanında kullanılmaya devam etmektedir. 1982 yılında Amerikalı mucir Seward Babbitt fırındaki sıcak metalleri almak için bir tutucu icat etti. 2000 yılında Honda şirketi tarafından icat edilen Asimo insanlara yardımcı olası amacıyla üretilmiştir.. 2012 yılında Japonlar tarafından icar edilen Kuratas askeri alanda kullanılan bir robottur. Günümüzde geliştirilmiş en iyi robotlardan bir tanesi ise WilCattir. Saatte ortalama 45 km koşabilen 4 ayaklı bir robottur.

Robot Teknolojisi Ve İş Gücü

Sanayi devrimiyle gelişen endüstri ile insan gücüne duyulan ihtiyacı arttırdı. Teknolojinin gelişmesi ile insan gücüne duyulan ihtiyaç geri planda kaldı ve onun yerini robot teknolojisi aldı. Aslında bu durum ne kadar iyi gözük bile çoğu insanı bu durum sonucunda işsiz kalma korkusu sardı. Robotların gelişmesi ile üretimde meydana gelen hızlanma gözle görülebilecek değerlerdedir. İnsanların üzerindeki sorumluluğu azalttı ve maliyeti düşürdü. Saat başı değişen üretim miktarı robotlarla birlikte belirli bir sayıya ulaştı. İş esnasında meydana gelen kazaları minimum seviyelere kadar indirdi.