Türkiye’de Eğitim Sektörünün Dinamikleri

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bazı sektörler sürekli canlı olmalıdır. Hizmet sektörü ise bu sektörlerin arasında başı çekenlerdendir. Yaşayan bir hizmet sektörü ise sektörün iş kollarının yaşamasıyla mümkündür. Bu anlamda hizmet sektörünün vazgeçilmez bir iş kolu olan eğitim sektörü, önemini artırmaktadır.

Sektörün Gelişimi

Gelişmekte olan ülkeler arasında sayılan Türkiye, Dünya Bankası’nın son verilerine göre 2003 yılından bu yana öğrenci performansındaki gelişme ve eşitliğin artması bakımından büyük gelişme kaydetmiştir. Okul müfredatlarında yapılan yenilikler, modernize edilen eğitim materyalleri, eğitimde verimlilik artmasıyla doğru orantıda ulusal ve uluslararası değerlendirme ve izleme sistemleri gelişmiş ve bunun sonucunda Türkiye’de eğitim sektörü büyük bir iyileşme göstermiştir.

Türkiye’de eğitim sektörü her ne kadar gelişme gösteriyor da olsa, kıyaslama yapıldığı takdirde sektörün daha iyi duruma gelmesi gerektiği açıktır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin vatandaşlarının ortalama eğitim süresi 7 yıl ve 12 yıl arasındayken Türkiye’deki yetişkin vatandaşların ortalama eğitim süresi sadece 6,5 yıldır. Bu bakımdan Türk vatandaşı, benzer zenginlikteki diğer ülke vatandaşlarıyla kıyaslandığında, daha az eğitimlidir.

Sektörün Dinamikleri

Eğitim, bir ülkenin gelişmesi için gereken teknolojik ilerlemede önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’nin bilginin ve inovasyonun ön planda olduğu, yeni dünyaya ayak uydurabilmesi, kayda değer bir katma değer yaratması, Araştırma ve Geliştirmeye dayalı bir sanayi yapısı oluşturması ve bunların sonucunda kişi başına düşen milli gelirini artırabilmesi için bu dönüşüme katkıda bulunacak nitelikli iş gücüne ve genç nüfusa ihtiyaç duymaktadır. Bu da ancak eğitim alanına yapılacak planlı ve uzun vadeli yatırımlar sonucu mümkün olabilir. Eğitim sektörünün dinamikleri ise tam da bu noktada oluşmaktadır. Eğitim sektörünün en büyük dinamiği, yapılan yatırımlardır. Yatırımların uygulama ve denetim süreçleri ise diğer dinamikleri oluşturur.